Corona; Veiligheid en hygiene regels voor cursisten:

Cursisten mogen niet komen trainen als:

Een cursist de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen (ook milde!) hee<: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Een cursist iemand in zijn of haar huishouden hee< die koorts hee< (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten hee<;

Een cursist iemand in zijn huishouden hee< die posiHef getest is op het coronavirus (Covid-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmeNelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

Een cursist het nieuwe coronavirus hee< gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

Een cursist in thuisisolaHe is omdat ze direct contact hebben gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

Advies voor de cursisten tijdens het trainen:

Ga direct naar huis wanneer er tijdens het trainen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden;

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;

Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;

Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar anderen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van je neus;

Vermijd het aanraken van je gezicht;

Schud geen handen.

Cursisten dienen zich op voorhand aan te melden zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers.

Algemene instructies voor cursisten:

Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 18 jaar;

Kom alleen op vooraf besproken tijden;
Kom alleen of met personen uit jouw huishouden;
Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of met de auto;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd naar de accommodatie; Volg altijd de aanwijzigingen van de daartoe bevoegde personen op;
Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;

Trek thuis je zwemkleding aan. In de dames kleedkamers kan je je ontdoen van je overkleding en deze dien je mee te nemen in je sporNas naar de aangegeven locaHe. Na het zwemmen kan je je omkcursisten in de heren kleedkamers;

Beperk de aanraking met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
Douche thuis voor en na het zwemmen;
Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de uitgang bij de bar:

Reinig / desinfecteer je materialen na gebruik grondig.

Neem je eigen pen mee voor de theorie.

Desinfecteer je handen bij de desinfectiezuil in het duikcentrum bij binnenkomst.

Neem je eigen bidon mee tijdens de trainingen.

Plan van aanpak training:

Theorie:

Cursisten vullen het studentendossier voor de les digitaal in en leveren dat per mail aan. De cursisten nemen een eigen pen mee en wordt aangeraden om een masker en snorkel zelf aan te schaffen om zoveel mogelijk overdracht van materiaal te voorkomen. Loodgordels en vinnen worden nog wel uitgedeeld in de eerste les. De cursist reinigt deze na elke les en houdt de materialen gedurende de cursus bij zich.

Aanmelden:

Cursisten dienen zich op voorhand aan te melden om te komen trainen via de mail. Dit om eventuele overschrijdingen van aantal toegestane personen te voorkomen.

Aankomst:

De cursisten dienen zich thuis reeds van zwemkleding te voorzien en zullen na binnenkomst via de hoofdingang zich via de dames kleedkamers zich ontdoen van bovenkleding en zich verplaatsen naar het zwembad.

Zwembad:

De instructeurs hebben het gehele programma zo gemaakt dat de 1,5 meter afstandsregel te allen tijde nageleefd kan worden. De cursisten worden vooraf in het theorielokaal gebriefd over hoe ze in het zwembad zichzelf zo kunnen positioneren dat er altijd 1,5 meter afstand is.

Training:

Tijdens de training zal er een coördinator zijn die in het bezit is van PBM en toezicht zal houden dat de procedures van het zwembad en adviezen van de RIVM nageleefd worden.

Er zullen door de cursisten geen oefeningen worden gedaan waarbij het risico op reddingen aanwezig is, dus geen O2 trainingen! CO2 kan wel maar iedereen zal ruim binnen zijn of haar grenzen duiken.

Er zal uitsluitend met eigen materiaal gezwommen worden of de cursist heeft geleend materiaal voor de duur van de cursus, waarover hij is geïnformeerd hoe dit ontsmet dient te worden. Na elke cursus wordt gebruikt materiaal ingenomen en volgens de protocollen worden ontsmet.

Vertrek:

Na afloop kan er niet gedoucht worden en dienen de cursisten zich via de heren kleedkamers zich om te kleden en het pand via de uitgang te verlaten.